نوشته‌ها

تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس از سینوس ها

/
چرا تصاویر رادیوگرافی از سینوس گرفته می شوند؟ بعد از عکسبرداری از سینوس چه اتفاقی می افتد؟ خطرات عکس رادیوگرافی سینوس با اشعه ایکس چیست؟