رادیوگرافی داخل دهانی

در مطب دکتر ساحل مرجانی در تهران

رادیوگرافی داخل دهانی کاربرد بسیار بیشتری در عکسبرداری از دهان و دندان دارد و همچنین جزئیات بسیار بیشتری را ثبت میکند. ثبت جزئیات بیشتر در رادیوگرافی دندان امکان بسیار خوبی را در اختیار پزشک قرار میدهد تا بتواند نوع بیماری را تشخیص دهد. رادیو گرافی داخل دهانی هر نوع بیماری که مرتبط به دندان و داخل دهان میشود را تشخیص میدهد و در این کار بسیار دقیق عمل میکند.

خدمات رادیوگرافی داخل دهانی در کلینیک دکتر ساحل مرجانی به شرح زیر میباشد:

رادیوگرافی بایت وینگ

یکی از معروفترین انواع رادیوگرافی دندانپزشکی داخل دهانی، تصاویر بایت وینگ است. در این نوع عکسبرداری جزئیات دندان های فک بالا و پایین در یک منطقه از دهان نشان داده می شوند. در بایت وینگ، تصویر هر دندان از تاج تا سطح استخوانی که آن را در بر گرفته نشان داده میشود

رادیوگرافی اکلوزال

نوعی دیگری از رادیوگرافی داخل دهانی وجود دارد که رادیوگرافی اکلوزال نامیده میشود. بیشتر استفاده این نوع تصویربرداری دندانپزشکی در دندانپزشکی کودکان و برای بررسی وضعیت رویش دندان شیری است.

رادیوگرافی اکلوزال

نوعی دیگری از رادیوگرافی داخل دهانی وجود دارد که رادیوگرافی اکلوزال نامیده میشود. بیشتر استفاده این نوع تصویربرداری دندانپزشکی در دندانپزشکی کودکان و برای بررسی وضعیت رویش دندان شیری است.

رادیوگرافی پری اپیکال

رادیوگرافی پری آپیکال (Periapical) یا رادیوگرافی تک دندان یکی از رایج ترین انواع تصویربرداری دندانپزشکی است و در درمان ریشه دندان نیز بسیار پرکاربرد است. رادیوگرافی پری آپیکال قادر است تصاویر دقیقی از یک یا چند دندان محدود تهیه کند به گونه ای که وضعیت کامل دندان و بافت های اطراف آن را نشان دهد

اسکن دیجیتال داخل دهانی

رادیوگرافی با اشعه ایکس (X-ray) یک آزمون سریع و بدون درد است که به وسیله آن می توان تصاویری از ساختمان های درون بدن و به خصوص استخوان ها تهیه کرد. امواج اشعه ایکس از بدن عبور می کنند ولی به مقادیر متفاوت و بر حسب تراکم موادی که اشعه از آن عــــبور می کند، جذب می شوند.

اسکن دیجیتال داخل دهانی

رادیوگرافی با اشعه ایکس (X-ray) یک آزمون سریع و بدون درد است که به وسیله آن می توان تصاویری از ساختمان های درون بدن و به خصوص استخوان ها تهیه کرد. امواج اشعه ایکس از بدن عبور می کنند ولی به مقادیر متفاوت و بر حسب تراکم موادی که اشعه از آن عــــبور می کند، جذب می شوند.

error: