پانارومیک و سفالو متری

در مطب دکتر ساحل مرجانی در تهران

رادیوگرافی پانورامیک (OPG) امکان تصویربرداری از کل دندانها و استخوان های فک بالا و پایین را در یک کلیشه به دندانپزشکان نشان می دهد تا تشخیص درست دهند و رایج ترین کاربرد رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص ضایعات فکی و اطراف دندانها، نمایش دندان های نهفته، تشخیص میزان استخوان باقی مانده به جهت ایمپلنت دندان است.

عکس پرتوی ایکس از تمام یک طرف صورت گرفته میشود. از این عسکها برای بررسی ارتباط دندانها با فک و نیمرخ بیمار استفاده میشود. ارتودنتیستها از عکس سفالومتری برای تعیین بهترین نوع درمان ارتودنسی بهره میبرند.

خدمات رادیوگرافی داخل دهانی در کلینیک دکتر ساحل مرجانی به شرح زیر میباشد:

رادیوگرافی پانارومیک

رادیوگرافی_پانورامیک (OPG) به کمک اشعه ایکس از تمامی دندانهای فک بالا و فک پایین عکسبرداری میکند. این تصویربرداری یک نمای کامل دو بعدی است که دهان را در یک تصویر کامل به همراه دندان ها، فک بالا و پایین، ساختارهای اطراف و بافت های دهان تصویربرداری میکند

رادیوگرافی سفالومتری

رادیوگرافی سفالومتری به خصوص نوع لترال کاربرد بسیاری در درمان های ارتودنسی دارد. در واقع می توان گفت که تقریبا همه بیماران ارتودنسی در قسمتی از درمان نیازمند تهیه این رادیوگرافی می شود.  اطلاعات زیادی را از روی رادیوگرافی سفالومتری به دست می آورد. یک تصویر مناسب می توان به ارتودنتیست کمک کند که شدت مشکل و میزان درگیری اجزای مختلف صورت را ارزیابی کند.

رادیوگرافی سفالومتری

رادیوگرافی سفالومتری به خصوص نوع لترال کاربرد بسیاری در درمان های ارتودنسی دارد. در واقع می توان گفت که تقریبا همه بیماران ارتودنسی در قسمتی از درمان نیازمند تهیه این رادیوگرافی می شود.  اطلاعات زیادی را از روی رادیوگرافی سفالومتری به دست می آورد. یک تصویر مناسب می توان به ارتودنتیست کمک کند که شدت مشکل و میزان درگیری اجزای مختلف صورت را ارزیابی کند.

error: