نوشته‌ها

رادیوگرافی سفالومتری لترال چیست؟

/
رادیوگرافی سفالومتری یک تکنیک تخصصی رادیوگرافی است که تمرکز آن روی تصویربرداری از منطقه کرانیوفاسیال با یک روش استاندارد و قابل تکرار است

برگه‌ها