نوشته‌ها

رادیوگرافی سفالومتری لترال چیست؟

/
رادیوگرافی سفالومتری یک تکنیک تخصصی رادیوگرافی است که تمرکز آن روی تصویربرداری از منطقه کرانیوفاسیال با یک روش استاندارد و قابل تکرار است

انواع رادیوگرافی و رادیولوژی در دندانپزشکی

/
دو نوع اصلی تصویر رادیوگرافی دندان با اشعه ایکس وجود دارد: داخل دهانی و خارج دهانی. در ادامه با هرکدام به تفصیل آشنا میشویم