نوشته‌ها

بیمارانی که از گرفتن عکس رادیوگرافی با اشعه ایکس امتناع می کنند!

/
یکی از مشکلاتی که اخیراً بیشتر و بیشتر با آن مواجه می شویم، بیمارانی هستند که اجازه نمی دهند از آنها عکس رادیوگرافی با اشعه ایکس گرفته شود.