نوشته‌ها

فلوراید تراپی و بایدها و نبایدهای پس از آن

/
فلوراید تراپی چگونه انجام می شود؟ بعد از فلوراید تراپی کی می توان غذا خورد؟ بعد از فلوراید تراپی چه زمانی می توان دندان ها را مسواک زد؟