رادیوگرافی پری اپیکال

رادیو گرافی پری اپیکال

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

تصاویر رادیوگرافی پری اپیکال اطلاعات مهمی در مورد تاج و ریشه دندان ها و استخوان اطراف آنها ارائه می دهند. اطلاعات حیاتی که آنها نشان می دهند به تشخیص شایع ترین بیماری های دندانی کمک می کنند؛ بویژه پوسیدگی دندان و نزدیکی آن به پالپ، آبسه دندان و میزان پراکندگی عفونت در استخوان های اطراف ریشه، و تحلیل استخوان پریودنتال یا بیماری لثه، شکستگی های دندان ها و استخوان، کیست ها، تومورها، تعداد ریشه ها، تعداد کانال ها، محل اپکس، وضعیت ترمیم ها، وجود رسوب یا تارتار، دندان های نهفته و موقعیت آنها در مقایسه با بافت های اطراف، ضخامت استخوان اطراف آنها و نزدیکی آنها به اعصاب، و تغییرات در آناتومی دندان و استخوان.
تصاویر رادیوگرافی پری اپیکال می توانند صرفاً برای بررسی نواحی خاص، یا به عنوان یک سری تصاویر رادیوگرافی کامل گرفته شوند.

مقالات آموزشی رادیولوژی پری اپیکال

تصاویر رادیولوژی پری اپیکال

error: