رادیوگرافی سه بعدی CBCT

رادیوگرافی سه بعدی CBCT

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی (CBCT) دندانپزشکی یکی از اواع رادیوگرافی با اشعه ایکس است که زمانی استفاده می شود که رادیوگرافی های معمولی کافی نیستند. پزشک شما ممکن است از این فناوری برای تولید تصاویر سه بعدی (۳D) از دندان ها، بافت های نرم، مسیرهای عصبی و استخوان ها تنها در یک اسکن استفاده کند.
از این نوع تصاویر رادیوگرافی به طور معمول استفاده نمی شود زیرا این اسکنرها نسبت به اسکنرهای تصاویر رادیوگرافی معمولی، فرد را در معرض پرتو بیشتری قرار می دهند. CBCTتصاویری با جزئیات از استخوان ها ارائه می دهد و برای طرح درمان جراحی دندان های نهفته؛ کاشت ایمپلنت های دندانی؛ ارزیابی فک، سینوس ها، کانال های عصبی و حفره بینی؛ تشخیص، اندازه گیری و درمان تومورهای فک؛ تعیین ساختار استخوانی و انحراف دندان ها؛ تعیین محل منشأ درد یا آسیب؛ تجزیه و تحلیل سفالومتری؛ جراحی ترمیمی؛ ارزیابی شکاف کام؛ تشخیص پوسیدگی های دندانی؛ بررسی کانال های ریشه؛ تشخیص تروماهای دندانی؛ و تشخیص اختلال مفاصل فکی- گیجگاهی (TMJ) کاربرد دارد.
این دستگاه اطلاعات تشخیصی که تصاویر معمولی ارائه می دهند، بویژه در ارزیابی ساختارهای بافت نرم مانند عضلات، غدد لنفاوی، غدد و و اعصاب را ارائه نمی دهد.

مقالات آموزشی رادیوگرافی سه بعدی cbct

تصاویر رادیوگرافی سه بعدی cbct

error: