فتوگرافی داخل و خارج دهانی

فتوگرافی داخل و خارج دهانی

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

از این نمای تصاویر رادیوگرافی با زاویه خاص برای ارزیابی سینوزیت و شکستگی های صورت استفاده می شود. آناتومی که در این تصاویر نشان داده می شوند عبارتند از سینوس های قدامی و ماگزیلاری، لبه تحتانی حدقه چشم، ماگزیلا، زیگوما، قوس زیگوماتیک، سپتوم بینی و کف حدقه چشم.
برای گرفتن تصاویر از این نما، بیمار باید ایستاده، نگاه مقداری رو به بالا، در حالی که سر صاف است، قرار بگیرد.
آماده سازی برای گرفتن این نوع تصاویر شامل خارج کردن پروتزهای مصنوعی دندانی، کلیپس مو، گوشواره ها و هر چیز دیگری از موها است.

مقالات آموزشی فتوگرافی داخل و خارج دهانی

تصاویر فتوگرافی داخل و خارج دهانی

error: