سرجیکال گاید

سرجیکال گاید

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

متخصصان مختلف دندانپزشکی می تواند از مزایای تکنیک های مناسب و استفاده از راهنمای جراحی برای ارائه بهترین نتایج درمان بهره مند شوند. با استفاده از سرجیکال گاید، هر فرایند درمانی با کمترین میزان خطا و کاملاً قابل پیش بینی انجام خواهد شد. به عنوان مثال با استفاده از سرجیکال گاید در کاشت ایمپلنت های دندانی، برش کمتری در لثه و استخوان ایجاد می شود و ایمپلنت به صورت دقیق تر درون استخوان فک کار گذاشته می شود و همین باعث می شود دوره درمان کاشت ایمپلنت های دندانس به میزان قابل توجهی کوتاه تر شود.

علاوه بر این، قبل از کاشت ایمپلنت، الزامات پروتزهای مصنوعی دندانی که قرار است روی آنها قرار بگیرند نیز مد نظر قرار می گیرند. سه نوع سرجیکال گاید وجود دارد: با پشتیبانی استخوان، با پشتیبانی مخاط، و با پشتیبانی دندان. در سرجیکال گاید با پشتیبانی مخاط، از بافت های نرم داخل دهان برای پشتیبانی و ثبات استفاده می شود. سرجیکال گاید با پشتیبانی استخوان برای مواردی کاربرد دارد که هیچ دندانی وجود ندارد و قرار است برای یک قوس دندانی کامل ایمپلنت کاشته شود.

مقالات آموزشی سرجیکال گاید

تصاویر سرجیکال گاید

error: