رادیولوژی سیالوگرافی

رادیولوژی سیالوگرافی

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

در صورت بروز هر گونه مشکلی برای غدد بزاقی شما، از جمله کاهش تولید بزاق، طعم تلخ داخل دهان، درد داخل دهان، صورت یا گردن، تورم در فک، صورت یا گردن، پزشک یا دندانپزشک شما گرفتن تصاویر رادیوگرافی از این غدد را تجویز خواهد کرد. تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس که برای گرفتن عکس از غدد بزاقی استفاده می شوند سیالوگرام Sialogram نامیده می شوند.
سیالوگرام می تواند مشکلاتی مانند انسداد یا باریک شدن کانال های بزاقی، سنگ های غدد بزاقی، عفونت یا التهاب غدد بزاقی، التهاب یا اتساع مجاری غدد بزاقی، عفونت باکتریایی یا ویروسی در غدد بزاقی، سرطان دهان و یا تومور غده پاروتید، التهاب غدد پاروتید، فیستول بزاق، یا اتصال غیرطبیعی کانال بزاق و پوست، و تومور غدد بزاقی را نشان دهد.
برای گرفتن این تصاویر باید اشیاء فلزی مانند گوشواره یا پروتزهای مصنوعی دندانی خود را خارج کنید. دراز می کشید، دهان خود را باز می کنید، یک لوله داخل کانال غدد بزاقی قرار داده می شود، رنگ کنتراستی که حاوی ید است، از طریق لوله به داخل کانال بزاق تزریق می شود. رنگ، اشعه ایکس را مسدود می کند و یک تصویر واضح از غدد تولید می کند.

مقالات آموزشی رادیولوژی سیالوگرافی

تصاویر رادیولوژی سیالوگرافی

error: