نوشته‌ها

رادیوگرافی در دندانپزشکی

/
در دندانپزشکی تصاویر رادیوگرافی برای ارائه اطلاعاتی از وضعیت دندان ها در کنار سوابق بیمار به پزشک کمک می کنند تا به تشخیص مناسب برسد.