نوشته‌ها

رادیوگرافی بایت وینگ در دندانپزشکی

/
رادیوگرافی بایت وینگ که با فیلم یا حسگر در جهت عمودی گرفته می شوند حجم و تراکم استخوان را نیز، برای ارزیابی سلامت پریودنتال نشان می دهند.

برگه‌ها