نوشته‌ها

رادیوگرافی دیجیتال دندانپزشکی

/
تصاویر رادیوگرافی دیجیتال نوعی تصویربرداری با اشعه ایکس هستند که از سنسورهای دیجیتال اشعه ایکس برای جایگزینی فیلم های سنتی رادیوگرافی با اشعه ایکس استفاده می کنند، تصاویر کامپیوتری ارتقاء یافته از دندان ها، لثه ها و سایر ساختارها و بیماری های دهانی تولید می کنند.