نوشته‌ها

رادیوگرافی پری آپیکال دندانپزشکی

/
رادیوگرافی پری اپیکال تکنیک تصویربرداری داخل دهانی است که عموماً در رادیولوژی استفاده می شود و ممکن است بخشی از معاینه رادیولوژیک شما باشد.

برگه‌ها