نوشته‌ها

درمان ریشه چیست؟ رادیوگرافی با اشعه ایکس چه نقشی در آن دارد؟

/
تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس برای دندانپزشک شما ضروری هستند تا مطمئن شود که دندان شما برای درمان ریشه آسیب زیادی ندیده است.