نوشته‌ها

تکنیک های گرفتن تصاویر رادیوگرافی جمجمه

/
نقاط اصلی در رادیوگرافی جمجمه کدامند؟ نحوه قرار گیری بیمار برای رادیوگرافی جمجمه چگونه است؟ انواع موقعی قرار گیری جمجمه برای گرفتن عکس رادیوگرافی