نوشته‌ها

رادیوگرافی بایت وینگ در دندانپزشکی

/
رادیوگرافی بایت وینگ که با فیلم یا حسگر در جهت عمودی گرفته می شوند حجم و تراکم استخوان را نیز، برای ارزیابی سلامت پریودنتال نشان می دهند.

انواع رادیوگرافی و رادیولوژی در دندانپزشکی

/
دو نوع اصلی تصویر رادیوگرافی دندان با اشعه ایکس وجود دارد: داخل دهانی و خارج دهانی. در ادامه با هرکدام به تفصیل آشنا میشویم

برگه‌ها