نوشته‌ها

رادیوگرافی پری آپیکال دندانپزشکی

/
رادیوگرافی پری اپیکال تکنیک تصویربرداری داخل دهانی است که عموماً در رادیولوژی استفاده می شود و ممکن است بخشی از معاینه رادیولوژیک شما باشد.

انواع رادیوگرافی و رادیولوژی در دندانپزشکی

/
دو نوع اصلی تصویر رادیوگرافی دندان با اشعه ایکس وجود دارد: داخل دهانی و خارج دهانی. در ادامه با هرکدام به تفصیل آشنا میشویم

برگه‌ها