نوشته‌ها

تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس از سینوس ها

/
چرا تصاویر رادیوگرافی از سینوس گرفته می شوند؟ بعد از عکسبرداری از سینوس چه اتفاقی می افتد؟ خطرات عکس رادیوگرافی سینوس با اشعه ایکس چیست؟

درمان ریشه چیست؟ رادیوگرافی با اشعه ایکس چه نقشی در آن دارد؟

/
تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس برای دندانپزشک شما ضروری هستند تا مطمئن شود که دندان شما برای درمان ریشه آسیب زیادی ندیده است.