نوشته‌ها

انواع رادیوگرافی و رادیولوژی در دندانپزشکی

/
دو نوع اصلی تصویر رادیوگرافی دندان با اشعه ایکس وجود دارد: داخل دهانی و خارج دهانی. در ادامه با هرکدام به تفصیل آشنا میشویم

رادیوگرافی در دندانپزشکی

/
در دندانپزشکی تصاویر رادیوگرافی برای ارائه اطلاعاتی از وضعیت دندان ها در کنار سوابق بیمار به پزشک کمک می کنند تا به تشخیص مناسب برسد.